Potrebujemo novo pogodbo za izhod iz krize!

(04.09.2013) Konfederacija sindikatov javnega sektorja je predsednici vlade Alenki Bratušek poslala odprto pismo. KSJS pričakuje pojasnila.Sporočilo za javnost!

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije                             
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
telefon / faks: 01 434 12 11
e-pošta: info@konfederacija-sjs.si
e-naslov: www.konfederacija-sjs.s
i


Ljubljana, 4. septembra 2013


Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek, predsednica
Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana
alenka.bratusek@gov.si; gp.kpv@gov.si; jernej.pavlic@gov.si;
Odprto pismo predsednici Vlade RS: POTREBUJEMO NOVO POGODBO ZA IZHOD IZ KRIZE


Spoštovana predsednica vlade RS mag. Alenka Bratušek,


pred nekaj dnevi smo vse reprezentativne sindikalne zveze vladi, ki jo vodite, posredovale dokument »Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize« in z njim opredelili naš predlog smeri reševanja družbene in ekonomske krize. Dokument je naslonjen na »Izhodišča za socialni sporazum 2013-2016«, ki smo ga lani podpisale vse organizacije delodajalcev in menedžerjev, Vlada RS in vse sindikalne centrale. Glede na aktualna stališča delodajalcev (Kisik za gospodarstvo), ki so diametralno nasprotna omenjenim izhodiščem, sklepamo, da kisik najbolj potrebujejo za osvežitev spomina. A bistveno in hkrati presenetljivo je soglasje vseh socialnih partnerjev, da moramo poiskati takšne rešitve za izhod iz krize, ki »vodijo k državi blaginje za vse« (Izhodišča za socialni sporazum 2012-2016, 1 Namen; v nadaljevanju Izhodišča)! V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije ocenjujemo, da gre za strateško odločitev, s katero smo socialni partnerji soglasno sklenili, da našo skupno prihodnost vidimo v krepitvi enakopravnosti in solidarnosti, s čimer smo sledili temeljni ustavni opredelitvi, da je Slovenija socialna država.

Ob prevzemu funkcije predsednice vlade ste v nastopnem govoru v Državnem zboru tudi sami potrdili tako usmeritev, ko ste vztrajanje pri sedanjem sistemu, ki je ustvaril velike razlike med ljudmi, zavrnili in se odločno zavzeli za večjo enakopravnost državljank in državljanov. Zato smo upravičeno sklepali, spoštovana predsednica vlade, da se strinjate s sindikati, da je pot iz krize treba usmerjati v smer razvoja, ki bo povečevala blaginjo ljudi, zagotavljala visoke stopnje zaposlenosti, pravično razporeditev bogastva in učinkovito pravno varnost. Se morda motimo, ko predvidevamo, da soglašate s tako usmeritvijo? Še soglašate s povedanim v nastopnem govoru?

Vse očitneje namreč postaja, da je vlada, ki jo vodite, pred oblikovanjem proračuna za leto 2014 dokončno zavrgla vaše opozorilo, izrečeno v nastopnem govoru ob kandidaturi za predsednico vlade: »Slovenija si preprosto ne more privoščiti nadaljevanja trendov padanja gospodarske aktivnosti in rasti brezposelnosti. Pokazalo se je, da zgolj s krčenjem javnih izdatkov ne bomo dosegli gospodarske rasti in da na dolgi rok taka politika ne vodi do znižanja proračunskega primanjkljaja, čemur je aktualna vlada (vlada Janeza Janše, op. KSJS) posvečala največ aktivnosti.« (citat je iz vašega predstavitvenega govora poslancem v parlamentu 27. februarja letos). Upravičenost naših sklepov in skrbi vežemo na napovedi finančnega ministra Uroša Čuferja, ki meni, da smo na prihodkovni strani dosegli zgornjo mejo in da davkov ni mogoče več povečati, zato je napovedal korenite reze v plače javnih uslužbencev, v socialne transferje in v pokojnine. Nasprotje med vašim stališčem, »da zgolj z rezanjem javnih izdatkov ne bomo dosegli gospodarske rasti«, in stališčem vašega ključnega ministra je več kot očitno. Tako izključujoči se stališči hkrati v kredibilni vladi preprosto ne moreta sobivati! Sprašujemo, katero stališče vlade torej velja?!

Ker je minister Čufer na Blejskem strateškem forumu (3. 9. 2013) omenjena stališča, ki so vašim nasprotna, zgolj znova ponovil, smo začeli močno dvomiti tudi v zagotovila, da bo vlada spoštovala podpisane dogovore in do konca leta 2014 ne bo posegla v plače javnih uslužbencev. V skupni dokument sindikalnih central smo – kaže, da več kot upravičeno – zapisali, da mora vlada pri pripravi proračuna upoštevati sklenjene dogovore s sindikati na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Stavkovni sporazum z dne 20. 5. 2013. Vnaprej opozarjamo vlado oz. vas kot njeno predsednico, da bi bilo povsem nesprejemljivo pripraviti proračun za prihodnje leto, ki bi za stroške dela predvidel manj sredstev, kot jih predvidevajo sklenjeni dogovori.

Spoštovana gospa predsednica Vlade RS, potrebujemo in pričakujemo trdna zagotovila, da vaša vlada ne bo ponovila ravnanj predhodne vlade, ki je enostransko, mimo obvezujočih dogovorov s sindikati javnega sektorja drastično znižala maso za stroške dela v letu 2013 in s tem povzročila splošno stavko javnega sektorja v januarju 2013. Ob koncu tega odprtega pisma vas sprašujemo: ali še veljajo vaša zagotovila, da se bo vlada držala podpisanega dogovora in do konca 2014 ne bo zniževala plač v javnem sektorju in se število zaposlenih ne bo zniževalo za več kot en odstotek na letni ravni, kot smo opredelili v stavkovnem sporazumu, ali velja napoved ministra Čuferja, da bo vlada – mimo veljavnih dogovorov – dodatno posegla v položaj zaposlenih v javnem sektorju? Ste se odrekli vašemu stališču, da zgolj s krčenjem stroškov v javnem sektorju ne bomo prišli do gospodarske rasti?


S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.