Stališče KSJS do Izhodišč za socialni sporazum 2012 -2016

(02.04.2012) Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 javnih uslužbenk in uslužbencev, soglaša z Izhodišči za socialni sporazum 2012 – 2016.

Omenjena izhodišča so uravnotežen dokument, ki je dobra spodbuda in primerna osnova za sklenitev socialnega sporazuma. Predstavniki KSJS so pri oblikovanju besedila aktivno in konstruktivno sodelovali od začetka in pomembno prispevali pri iskanju kompromisnih rešitev.
Zavezo socialnih partnerjev o krepitvi socialnega dialoga in zaupanja med socialnimi partnerji KSJS razume kot temeljni princip delovanja in nenadomestljiv način za zagotavljanje »ravnovesja med socialno državo in gospodarstvom«. Konfederacija se v celoti strinja, da je »trajnostni razvoj, pojmovan kot medgeneracijsko odgovoren in pravičen razvojni model ravnovesja med gospodarstvom, socialo ter okoljem« edina strateško pravilna usmeritev in razvojni imperativ za Slovenijo.
Dogovorjeno obvezno soglasje o temeljnih vprašanjih s področij delovnopravne zakonodaje, trga dela, zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter plačnega sistema v javnem sektorju, ki bodo opredeljena v socialnem sporazumu, KSJS ocenjuje za pomemben korak naprej.
KSJS se je v izhodiščih socialnega sporazuma strinjala, da je treba posebno pozornost nameniti racionalizaciji in povečanju učinkovitosti javnega sektorja, a je hkrati v izhodiščih dobila tudi zagotovilo, da bodo pri tem upoštevani standardi in normativi, ki bodo usklajeni s socialnimi partnerji. Enako pomembno je zaveza, da bo plačna politika v javnem sektorju temeljila na »veljavnih zakonih in kolektivnih pogodbah ter veljavnih dogovorih«. Med njimi je za KSJS posebej pomemben dogovor, ki so ga s sindikalnimi centralami 22. decembra lani podpisale skoraj vse parlamentarne stranke. V dogovoru se štiri od petih strank zdajšnje vladajoče koalicije strinjajo, da je varčevalne ukrepe treba uskladiti s socialnimi partnerji.
Predsedstvo KSJS se z Izhodišči socialnega sporazuma 2012 – 2016 strinja, a bo s formalnim podpisom počakalo do sprejema rebalansa proračuna, ko bo jasno, ali bo Vlada RS pri uveljavljanju ukrepov ravnala skladno z duhom opredelitev, ki so zapisane v izhodiščih. V tem primeru bo to pomembno vplivalo tudi na zmanjšanje nezaupanja, ki se je v zadnjih letih nakopičilo pri sindikatih, ko gre uresničevanje dogovorjenega s strani slovenskih vlad.
Predsedstvo KSJS, ki se je pretekli teden preimenovalo v Stavkovni odbor KSJS, znova poziva Vlado RS, da odloži izvajanje varčevalnih ukrepov in omogoči dostojna in argumentirana pogajanja, ki ne bodo potekala v izrednih razmerah nemogočih časovnih rokov. KSJS je predlog podkrepila s ponudbo pogajanj o podaljšanju zamrznitve plač v javnem sektorju do konca leta. Enostransko vsiljevanje in vztrajanje vlade pri nesprejemljivih ukrepih – kar je v nasprotju z duhom izhodišč socialnega sporazuma – bo sicer z začetkom splošne stavke 18. aprila 2012 pripeljalo do socialnega konflikta.

Branimir Štrukelj,
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.