Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do maja 2011

(29.07.2011) Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več o tem < < < .
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.