Stališče predsedstva KSJS do predloga sindikatov javnega sektorja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije o oblikovanju skupne pogajalske skupine

(24.06.2011) Predsedstvo KSJS je 23. 6. 2011 obravnavalo vaš predlog za premislek o skupni pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja za pogajanja o KPJS in sprejelo naslednja stališča:

  1. Predsedstvo KSJS pozdravlja pobudo o oblikovanju skupne pogajalske skupine javnega sektorja in se strinja z oceno, da ekonomske in družbeno-ekonomske razmere v Sloveniji in Evropi ogrožajo temeljne pridobitve zaposlenih in specifične pravice zaposlenih v javnem sektorju.
  2. Predsedstvo meni, da KSJS v okviru skupne pogajalske skupine ne bi mogla pristati na princip glasovanja, kjer bi o stališčih pogajalske skupine odločali zgolj z večinskim glasovanjem. Najti je potrebno modus, ki bo odražal številčnost članstva posameznih dejavnosti.
  3. Pristojnosti 3-članskega izvršilnega odbora iz predloga niso razvidne, a če bi bila osrednja naloga tega odbora, da operativno vodi pogajanja, bi predlog podprli.
  4. Pri izbiri vodje enotne pogajalske skupine predsedstvo predlaga, da se opredelijo kriteriji za imenovanje. Pri oblikovanju kriterijev je treba upoštevati, da je v posameznih dejavnostih javnega sektorja zelo različno število sindikatov, kar onemogoča izbiro vodje na podlagi večine sindikatov.
  5. Predsedstvo predlaga, da ima enotna pogajalska skupina strokovnega tajnika, ki je po izobrazbi pravnik/pravnica in zaposlen/zaposlena za vsaj polovični delovni čas.

Branimir Štrukelj
predsednik

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.