Predlog zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena

(24.06.2011) Predsedstvo KSJS je na 11. seji, 23. 6. 2011 ponovno pregledalo potek usklajevanj in pripombe ter sklepe v zvezi s predlogom Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena in sprejelo naslednje ugotovitve:

Ministrstvo za javno upravo je 24. 8. 2010 članom pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja prvič predstavilo predlog Zakona o negospodarskih javnih službah. Nov zakon naj bi na novo uredil nekatere pristojnosti iz Zakona o zavodih ter postavil na nove temelje upravljanje javnih zavodov. Predlog je vzbudil nekaj pomislekov pri sindikatih javnega sektorja, MJU pa ni nadaljevalo razprave o predlogu.

MJU je 10. 2. 2011 predložilo popravljen osnutek Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja, ki se je močno razlikoval od prvotnega osnutka Zakona o negospodarskih javnih službah. Predsednik KSJS B. Štrukelj je na 200. seji Ekonomsko socialnega sveta ugotovil, da predlog zakona še ni usklajen s sindikati ter dosegel umik obravnave zakona z dnevnega reda ESS. V sindikatih KSJS je nato potekala intenzivna razprava o predlogu, vsi sindikati pa so imeli priložnost izraziti svoje pomisleke in razčistiti vsebino posameznih določil na sestankih pogajalskih skupin KSJS in drugih reprezentativnih sindikatov, ki so bila 8. 3., 9. 3. , 11. 3. 14. 3.. Nato je 25. 3. sledila ponovna obravnava predloga zakona med sindikati javnega sektorja in MJU, kjer so potekala usklajevanja o posameznih členih.

Predsedstvo KSJS je na 8. seji 24.2. 2010 obravnavalo predlog zakona in MJU na 14 straneh posredovalo svoje pripombe in predloge k 9., 12., 19., 22., 23., 41., 50., 52., 53., 55., 56., 62., 64., , 70., 73., 77., 85. 86., 97., 100., 102., 111., 112., in 128. členu.

Dne 4.4. 2011 je MJU posredovalo dopolnjen in deloma spremenjen predlog zakona, kjer je upoštevalo vrsto pripomb. Predsedstvo KSJS je na 9. seji, 14.4. 2011 obravnavalo dopolnjen predlog in ugotovilo, da so popravki zakonskega predloga sprejemljivi razen v 4., 6., 15., in 67., členu. Predsedstvo je sprejelo sklep, da na seji ESS predlogu zakona ne bo več nasprotovalo, poskušalo pa bo doseči kompromis glede neusklajenih členov. Predlog zakona pa lahko gre v nadaljnji postopek sprejemanja v parlamentu.

Dne 18.3. 2011 je nato V. Tkalec na 201. seji to stališče predsedstva posredoval ESS. Ministrica za javno upravo I. P. Krebs je , tudi zaradi izrazitih nasprotovanj nekaterih sindikatov opravila še nadaljnje usklajevanje 4 členov, vendar je bil dosežen le delni kompromis.

Dne 11. 4. so ministrica za javno upravo, in vodji obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena, ki je omogočala, da MJU pošlje zakon v Državni zbor.

Predsedstvo KSJS lahko ugotovi, da sta obe strani, tako vladna kot sindikalna vodili obsežno in temeljito javno razpravo o ZODSP, ki je privedla do kompromisnih rešitev v večini členov. Štirih členov ni bilo mogoče uskladiti, vendar je predsedstvo ugotovilo, da nasprotovanje predlogu zakona ne bi bilo več smiselno.


Vladimir Tkalec                                                                              Branimir Štrukelj
generalni sekretar                                                                         predsednik

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.