Ločeni sestanki s posameznimi sindikati o spremembah ZSPJS

(11.06.2010) Iz medijskih sporočil smo razbrali, da se boste kot predsednik vlade posebej sestali s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, ki protestira zaradi sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jih je potrdila vlada. Protest FIDES se nanaša predvsem na spremembe v 10. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS, s katerim želi vlada znižati dodatke, ki jih prejemajo zdravniki za čas dežurstva.


V imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki zastopa sindikate s 74.000 članicami in člani, med katerima sta tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (skupno več kot 25.500 članov), vas želim opozoriti, da dežurstvo opravljajo tudi druge skupine zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu, v sodstvu in policiji. Spremembe ZSPSJ prizadevajo tudi te skupine, ki vestno opravljajo svoje delo in so se pripravljene dogovarjati z vlado v postopku socialnega dialoga. V teh sindikatih so tudi številni javni uslužbenci, ki v obliki rednega dela noč in dan zagotavljajo javne storitve in jim nihče ne prizna posebnega dodatka za dežurstvo.

Predsedstvo KSJS Slovenije je na svoji seji 10.6. potrdilo svoja stališča glede plačila dežurstva, ki jih je uveljavljalo ne seji Pogajalske komisije za KPJS in s katerimi je pripravljeno posebej seznaniti vlado in predsednika vlade. Hkrati pa predsedstvo protestira proti vaši nameri, da se posebej sestajate s posameznimi poklicnimi sindikati. Tako je ravnala prejšnja vlada, ki se je v odločilnih trenutkih pogajanj ločeno in mimo sindikalno-vladne pogajalske komisije dogovorila s Fides o zdravniških plačah.

Spoštovani gospod predsednik, v pričakovanju, da bo vlada upoštevala tudi naša stališča, KSJS pričakuje, da nas boste povabili na sestanek in nas seznanili s stališči vlade do sprememb ZSPJS in z napovedanimi posegi v položaj javnih uslužbencev.


Branimir Štrukelj
predsednik


Odgovor državnega sekretarja g. Miloša Pavlica, najdete na tej povezavi.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.