Sindikati KSJS ne pristajajo na vladni ultimat

(14.05.2021) Pogajalska skupina KSJS je bila na ponedeljkovih pogajanjih o odpravi varčevalnih ukrepov iz časov ZJUF-a glede povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja neprijetno presenečena, saj je vladna stran svoj predlog oblikovala po principu »vzemi ali pusti« in zahtevala odločitve sindikatov v izjemno kratkem času – do danes.


Pogajalska skupina KSJS nasprotuje takšnim ultimatom in si želi pravega socialnega dialoga – pogajanj z vladno stranjo z zbliževanjem proti-predlogov kot je to običajno. Še zlasti negativno je sprejeto nerazumljivo vztrajanje vlade na spremembi plačilnega dne – zamik na deseti delovni dan v mesecu, tudi v tistih dejavnostih, ki s trenutno veljavnimi plačilnimi dnevi nimajo nikakršnih težav in to kljub neenakomerno razporejenem delovnem času, dodatkom, odsotnostim in podobno. Tak primer je zdravstvo, ki ima plačilni dan desetega v mesecu.

Zlasti ne moremo mimo izvršenega dejstva, da je vladna stran, z enostranskim pogojevanjem, 10. maja sindikalni strani v pogajanjih onemogočila podati nasprotne predloge, s tem pa sploh možnost, da pogajanja zaključimo v vseh točkah odprave varčevalnih ukrepov. Sindikati smo zdaj potisnjeni ne le v posamično odločanje do amputiranega paketa, ampak bi se odrekli tudi možnosti pogajanj o vprašanjih, za katera smo na sindikalni strani ves čas pričakovali, da jih bomo z vladno dokončali in oblikovali skupne rešitve, pa jih nismo (izplačilni dan plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, usklajevanje vrednosti plačnih razredov).

Namesto zbliževanja predlogov in vsebinske argumentacije smo bili priča vladnemu ultimatu. Poleg tega sindikati nismo seznanjeni niti z besedilom dogovora, ki naj bi ga podpisali, saj nam sploh še ni bilo predstavljeno.

Sindikati vladnega predloga sicer večinsko ne zavračajo, vendar njegov sprejem pogojujejo z nekaterimi spremembami, povezanimi predvsem z zamikom datuma izplačila plač in z vladno zavezo o skorajšnjem nadaljevanju usklajevanja o plačnih razredih, s poudarkom na tistih, vezanih na delovna mesta in javne uslužbence, ki so pod minimalno plačo.


Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.