KSJS poziva Vlado RS naj takoj zagotovi sredstva za nemoteno delovanje STA

(05.03.2021) KSJS ostro obsoja ravnanje Urada Vlade RS za komuniciranje, ki tudi v letošnjem letu nadaljuje z neplačevanjem izvajanja javne službe STA.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS), katerega član je tudi Sindikat novinarjev Slovenije, ostro obsojamo in z zgroženostjo opazujemo ravnanje Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM), ki tudi v letošnjem letu nadaljuje z neplačevanjem izvajanja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), kljub temu, da javno službo opredeljuje in nalaga zakon. Poleg tega UKOM in STA prvič po 29 letih nista sklenila pogodbe za uporabo tržnih storitev STA.

Glede na trenutno dogajanje in dogodke iz preteklega leta, ko UKOM ni želel poravnati finančnih obveznosti do STA, lahko sklepamo, da gre za načrtno onemogočanje delovanja edine tiskovne agencije v Sloveniji, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji opravlja STA javno službo stalnega, celovitega, točnega in objektivnega zagotavljanja informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za potrebe javnosti v Sloveniji in zunaj njenih meja, tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Za izpolnjevanje nalog javne službe pa mora imeti STA zagotovljeno potrebno neodvisnost od vpliva dnevne politike, strokovno avtonomijo in pogoje (tudi finančne) za delovanje.

V KSJS izražamo solidarnost in polno podporo novinarkam in novinarjem STA in se pridružujemo oceni Društva novinarjem Slovenije ter Katedre za novinarstvo in Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na FDV, da "sovražno uničevanje tako pomembne, ustvarjalne in uspešne organizacije, ki je temeljnega pomena za zagotavljanje človekovih komunikacijskih pravic, svobodo medijev in informacijsko suverenost države Slovenije, meji na brezumje."

Vlado RS pozivamo, da v skladu z zakonodajo takoj zagotovi sredstva za nemoteno delovanje STA in spoštuje njeno institucionalno avtonomijo ter uredniško neodvisnost.


Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.