Odziv Evropske komisije na zaskrbljujoče stanje socialnega dialoga v Sloveniji

(23.02.2021) Direktor Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Jordi Curell je v odzivu na poziv vseh slovenskih reprezentativnih sindikalnih central poudaril, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva.

»Čeprav Evropska komisija podpira vlade pri njihovem boju s pandemijo, mora obenem odgovor na krizo v celoti spoštovati temeljne principe in vrednote, ki so zapisani v Pogodbi o EU,« je v pismu namenjenem predstavnikom reprezentativnih sindikalnih central, ki delujejo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, zapisal direktor generalnega direktorata za zaposlovanje Jordi Curell. Kot je navedel, morajo sprejeta pravila temeljiti na zakonitosti, proporcionalnosti in nediskriminaciji ter dodal, da Evropska komisija pozorno spremlja ukrepe, ki jih sprejemajo njene članice, z namenom spoštovanja vladavine prava, temeljnih pravic in prava EU.

Poudaril je, da Evropska komisija v zvezi s sedmim protikoronskim paketom tudi sama izraža skrb zaradi možnosti enostranskega upokojevanja starejših v Sloveniji, kar lahko poslabša dolgoročno vzdržnost javnih financ. Kot je dodal Curell, imajo pomisleke tudi glede tega, da bi tak ukrep povečeval zaposlitvene možnosti mlajših: »Takšne povezave ne moremo dokazati z empiričnimi podatki ali projekcijami.« Namesto tega bi, kot sporoča, morali spodbujati večjo udeležbo vseh skupin na trgu dela.

Curell je spomnil tudi na to, da države članice EU k spodbujanju socialnega dialoga na nacionalnem in evropskem nivoju zavezujejo tudi pogodbe (151. člen Pogodbe o delovanju EU) in Evropski steber socialnih pravic, ki so ga podprle najpomembnejše institucije EU. Ob tem je navedel, da v Evropski komisiji verjamejo, da imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri Načrtu za okrevanje in odpornost ter tudi pri številnih drugih reformah.

Spomnil je še, da k posvetovanju s socialnimi partnerji in ostalimi deležniki v okviru pravnega okvira držav zavezujejo tudi pravila priprave Osnutka načrta za okrevanje in odpornost ter da je potrebno o tem pripraviti tudi poročilo. »Evropska komisija bo temeljito preverila informacije o teh posvetovanjih.« Za zaključek je generalni direktor še dodal, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva, »še toliko bolj v času, ko moramo pri okrevanju obnoviti socialno razsežnost.«

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.