Skupna izjava sindikalnih central glede testiranja na Covid-19

(12.02.2021) Sindikalne centrale so opozorile na številne težave, s katerimi se soočajo zaposleni zaradi zahtevanega testiranja na Covid-19.

Trendi gibanja okužb s Covid-19 v Sloveniji dajejo upanje, da lahko pričakujemo postopno trajnejše umirjanje epidemije, zato razumemo trud stroke, ki na znanstvenih osnovah odločevalcem predlaga mnoge ukrepe, ki naj bi delovali v smeri njenega dokončnega izkoreninjenja.

Od vladne politike zato pričakujemo, da bo v bodoče optimalno sledila priporočilom stroke in na njih temeljila odločitve, ki ji bodo sledile, hkrati pa, da bo storila vse, kar je v njenih močeh, da bodo ukrepi jasni in nedvoumni, ter da ne bodo ustvarjali dodatnih nepotrebnih dvomov in zapletov pri njihovem izvajanju.

Med ukrepe, ki so ustvarili nepotreben dvom in veliko nejevolje, vsekakor sodi odločitev o zahtevanem testiranju na virus pri zaposlenih v nekaterih dejavnostih, ki je bila sprejeta tik pred njihovim odprtjem, s posledično zmedo, ki bi se ji po našem prepričanju dalo omiliti ali celo izogniti.

Pri tem želimo posebej opozoriti na nekorektne in po našem prepričanju nezakonite prakse nekaterih delodajalcev, ki so skrb in strošek za izpolnitev pogoja testiranja prevalili na lastne delavce. Zadnje dni od delavk in delavcev namreč prejemamo številne pritožbe na ravnanja v slogu: »Priskrbi si negativni test, če želiš delati.« Posledično so mnogi od teh delavcev porabili več ur svojega prostega časa za testiranje, ki so ga nekateri celo sami plačali. Želimo poudariti, da je odgovornost za varnost in zdravje na delovnem mestu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu na strani delodajalca, stroški ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, med katere zagotovo sodijo tudi ukrepi za preprečevanje in omejevanje širjenja virusa, pa ne smejo bremeniti delavcev, temveč mora te stroške prevzeti delodajalec.

Vse delodajalce pozivamo, da delavcem čas testiranja priznajo kot delovni čas in da stroškov testiranja ne prelagajo na svoje zaposlene. Napovedujemo prijavo delodajalcev, ki bodo kršili navedeno, inšpektoratu za delo, ki ga tudi pozivamo, da izvede usmerjene preglede prav z vidika zagotavljanja pogojev za varno in zdravo delo zaposlenih, kršitelje pa bomo tudi javno obelodanili.

Od Vlade RS ob tem pričakujemo, da bo prevzela poravnavo stroška za vsa predpisana testiranja, hkrati pa predlagamo, da bo ob naslednjih naročilih nabavljala zanesljive teste, ki naj bodo po možnosti enostavnejši in manj invazivni. Pričakujemo, da bo to skupaj z ostalimi predlogi socialnih partnerjev in vlade tudi predmet usklajevanja v postopku priprave PKP 9, za katerega naj vlada zagotovi dovolj časa in ustrezen mandat vladnih predstavnikov za pogajanja, zlasti če naj bi njegova vsebina začrtala ukrepe za izhodno strategijo.


Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.