Izjava sindikalnih central glede pogajanj o PKP8

(23.01.2021) Ker so vladni predstavniki na pogajanjih navedli, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev izključno mandat, da jih evidentirajo, slišijo in zapišejo, nimajo pa mandata, da se o njih tudi uskladijo, je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja nadaljujejo takoj, ko bodo vladni predstavniki mandat za pogajanja pridobili.


Danes ob 9. uri so se pričela pogajanja o osmem protikoronskem paketu (PKP8) med socialnimi partnerji in Vlado Republike Slovenije, v zvezi s katerimi smo reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, že vnaprej javnosti in vladi pisno posredovale svoje predloge in pričakovanja. Socialni parterji smo za usklajevanje pripravljeni žrtvovati cel vikend in pretežni del ponedeljka.

Na pogajanjih se je uvodoma izkazalo, da v vladni pogajalski skupini ni nobenega od ministrov, niti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja kot nosilca PKP 8 in odgovornega znotraj vlade za kvaliteten in učinkovit socialni dialog ter enakopravno spoštovanje vseh socialnih partnerjev.

Izkazalo se je, da vladni predstavniki v pogajalski skupini nimajo nikakršnega mandata za usklajevanje predlogov, ki so jih v usklajevanje za PKP 8 predlagali socialni partnerji. Glavni pogajalec vladne strani, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Cveto Uršič, je namreč jasno povedal, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev vladni predstavniki izključno mandat, da evidentirajo, slišijo in zapišejo njihove predloge, nimajo pa mandata, da se o predlogih tudi uskladijo.

Ker vladna stran ni zagotovila enega od temeljnih pogojev, da bi bilo mogoče voditi pogajanja, je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja nadaljujejo takoj, ko bodo vladni predstavniki mandat za pogajanja pridobili, pri čemer smo poudarili, da smo se pripravljeni pogajati nemudoma, ko bo mandat za pogajanja zagotovljen. Vladna stran je, na podlagi navedenega predloga, pogajanja do nadaljnjega prekinila.

V reprezentativnih sindikalnih centralah razumemo predlog PKP8 tudi kot popravni izpit PKP7, s katerim naj bi bile odpravljene nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti PKP7. Tudi zato se predlogi sindikalnih central za vključitev v PKP8 nanašajo predvsem na predloge, ki omejujejo širjenje epidemije, odpravljajo neutemeljeno neenakost med zaposlenimi, odpravljajo težave pri izvajanju določb PKP7 v praksi in odpravljajo nepremišljene in škodljive rešitve, sprejete v PKP7 brez socialnega dialoga. Poleg tega se kot pomembno vprašanje postavlja tudi način in pogoji subvencioniranja dviga minimalne plače in posledice tega ukrepa za blagajne socialnih zavarovanj.

V reprezentativnih sindikalnih centralah pričakujemo, da bo vladna stran zagotovila pogoje za kakovostna pogajanja enakopravnih partnerjev in smo pri takšnih pogajanjih tudi vselej pripravljeni sodelovati, nismo pa pripravljeni več biti statisti za to, da bi se vlada glede postopka sprejemanja PKP8 lahko sklicevala na socialni dialog, ki to dejansko ni.

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.