Poziv sindikalnih central k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7

(06.01.2021) Sindikalne centrale so na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti naslovile poziv k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7, ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih in nimata povezave z epidemijo.


Spoštovani,

Državni zbor je dne 30.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP7, ki poleg ukrepov za omilitev posledic epidemije zajema tudi določbi, ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) in nimata povezave z epidemijo. ZIUPOPDVE tako v 21. in 22. členu uvaja nov odpovedni razlog (vezano na 89. člen ZDR-1 in 156. člen ZJU), ki omogoča odpuščanje starejših delavcev brez navedbe utemeljenega razloga, ko ti izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, torej pri doseženi starosti 60 let in 40 let pokojninske dobe oziroma pri starosti 65 let in dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe. V podpisanih sindikalnih centralah menimo, da takšen predlog ne predstavlja le zniževanja pravic in ogrožanja socialne varnosti starejših delavk in delavcev temveč je tudi ustavno sporen, posega v svobodo delavca do dela in pomeni diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine starosti. Zaskrbljujoče je, da se bodo delavke in delavci prisiljeni upokojevati tudi s krajšo pokojninsko dobo (manj kot 40 let pokojninske dobe pri starosti 65 let), kar prinaša nižje odmerne odstotke in s tem nižje pokojnine ter vodi v revščino v tretjem življenjskem obdobju. Prav tako sta določbi v nasprotju s Konvencijo MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki določa, da delovno razmerje delavca ne preneha, če za to ni resnega razloga v zvezi s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali v zvezi z operativnimi potrebami delodajalca. Nenazadnje sta določbi tudi v nasprotju z demografskimi projekcijami za Slovenijo ter predstavljata dodatno grožnjo vzdržnosti pokojninskega sistema.

V podpisanih sindikalnih centralah vas pozivamo, da v skladu z svojimi pristojnostmi opravite presojo diskriminatornosti omenjenih dveh določb ter skladno s svojimi pristojnostmi ukrepate. Hkrati predlagamo, da zadevo obravnavate prednostno.

Za odgovor se vam že v naprej lepo zahvaljujemo in vas pozdravljamo.


Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.