Izjava sindikalnih central o zlorabi interventne zakonodaje za trajni poseg v sistemsko zakonodajo

(30.12.2020) Sindikalne centrale so napovedale skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in o sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja.


Poslanci DZ RS so včeraj s sprejemom določb o upokojevanju starejših delavcev posegli v Zakon o delovnih razmerjih s PKP7. To, da so vanj posegli brez socialnega dialoga in brez razprave s socialnimi partnerji v okviru ekonomsko socialnega sveta je zgolj še eno od vrste istovrstnih ravnanj v zadnjem času. Gre za očitno zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo referenduma, za trajne posege v sistemsko zakonodajo na neustaven in popolnoma nestrokoven način (predlog je Zakonodajno pravna služba Državnega zbora dobesedno raztrgala na več straneh), ki utegne drastično povečati število upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju in pokojninski blagajni naložiti do 245 milijonov dodatnih stroškov. Na nesprejemljive posledice takšne spremembe delovno pravne zakonodaje sta opozorila tudi Fiskalni svet in Zdravniška zbornica. Izglasovan predlog pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci. Sprememba seveda ne bo pripomogla k večji zaposljivosti mlajših oseb. Povečala pa se bo izčrpanost obstoječih delavcev, ki jim bodo delodajalci naložili še dela in naloge tistih delavcev, ki jih bodo »prisilno upokojili«.

Posebej nerazumna je podpora delodajalskih organizacij takšni rešitvi, saj so najbrž že srednjeročno s tem podprli dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je danes ena izmed najnižjih v Evropi in s katerim bo dodatne stroške pokojninske blagajne potrebno pokriti. Edina alternativa temu je namreč bodisi zniževanje pravic iz pokojninskega zavarovanja bodisi drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev. Ob takšnem načinu sprejemanja zakonodaje je popolnoma jasno, da se bomo v sindikatih zadnjima dvema možnostma z vsemi sredstvi uprli, tako da je edina rešitev dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Morebitne negativne posledice pa naj delodajalci pripišejo svojim združenjem.

Predlagatelj rešitve je med ostalim stranka NSi iz katere prihaja aktualni minister za delo. Res nas zanima, kako bo pojasnil svoje zavzemanje za socialni dialog po tem, kar se je zgodilo. Naj še enkrat poudarimo, da možnost, ki je zadnji trenutek bila izglasovana v PKP7 nikoli ni bila predmet pogajanj med socialnimi partnerji. Vseeno je, ali gre za zahrbtnost, za pomanjkanje poguma, ali pa za enostavno ignoranco – dejstvo je, da ni z ničemer preprečil da se ne bi zgodil ta nedopusten poseg v Zakon in pravice starejših.

Nasprotno, tak predlog je na seji Vlade celo podprl, stranka pa se je podpisala pod amandma. S tem je tudi porušil vse temelje socialnega dialoga na ravni države, ki je bil pomemben element stabilnosti in socialnega miru. Vsak minister za delo, ki bi dal kaj nase, bi ob takšnem ravnanju, ki pomeni tudi popolno izgubo njegove kredibilnosti, moral nemudoma odstopiti, mi pa bomo razmislili o nadaljnjem sodelovanju v socialnem dialogu v okviru ESS.

Takšna ravnanja terjajo odziv, zato napovedujemo skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in o sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja.

O sprejeti rešitvi, ki gre proti priporočilom Evropske komisije Sloveniji bomo obvestili tudi evropske institucije. Pozvali bomo zagovornika enakih možnosti, da se do navedenih »rešitev« opredeli. Proučili bomo tudi možnost presoje ustavnosti sprejetega sklepa o prepovedi referenduma, ki preprečuje, da bi se bilo mogoče upreti sistemski in dolgoročni spremembi zakona, ki nima nobene povezave z epidemijo.

Kljub temu, da smo v neskladnost z Ustavo in drugimi omenjenimi akti prepričani, pa bodo do odločitve Ustavnega sodišča negativne posledice sprejete rešitve za številne nepopravljive in na več področjih daljnosežne. Iz tega razloga tudi objavljamo rezultat glasovanja o predmetnem predlogu in imena, ki s podporo temu predlogu, vzdržanostjo ali neudeležbo na seji, nosijo tudi odgovornost za negativne posledice, ki iz tega izvirajo.

Evidenca dokumenta

DRŽAVNI ZBOR
Glasovanje dne: 29.12.2020 ob 21:37:15
55. Izredna seja
Faza postopka: druga obravnava DZ - nujni postopek
Dokument: Amandma: K 28. členu 29. 12. 2020 [SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati]
Kvorum:      81
Za:              43
Proti:          35
Naslov:      Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7)

Vsebina dokumenta

Ime in priimek Kvorum         Glasoval/a
BAH ŽIBERT ANJA Kvorum Za
BAKOVIĆ PREDRAG Kvorum Proti
BANDELLI MARKO Ni
BEVK SAMO Ni
BREZNIK FRANC Kvorum Za
BRINOVŠEK NADA Kvorum Za
CIGLER ŽELJKO Kvorum Proti
ČERNIGOJ ANDREJ Kvorum Za
DIMIC IVA Kvorum Za
DIVJAK MIRNIK LIDIJA Kvorum Proti
DOBLEKAR BORIS Kvorum Za
FERJAN JURE Kvorum Za
FURMAN KARMEN Kvorum Za
GOLUBOVIĆ BRANE Kvorum Proti
GREGORČIČ MONIKA Kvorum Za
GRIMS BRANKO Kvorum Za
HAN MATJAŽ Kvorum Proti
HEFERLE TINA Kvorum Proti
HORVÁTH FERENC Kvorum Za
HORVAT JOŽEF Kvorum Za
HOT MEIRA Kvorum Proti
HRŠAK IVAN Kvorum Proti
IRGL EVA Kvorum Za
IVANUŠA JANI Kvorum Za
IVANUŠA LIDIJA Kvorum Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO Kvorum Za
JERAJ ALENKA Kvorum Za
JURŠA FRANC Kvorum Proti
KALOH DEJAN Kvorum Za
KEPA FRANCI Kvorum Za
KNEŽAK SONIBOJ Ni
KOCIPER MAŠA Kvorum Ni
KOPRIVC MARKO Kvorum Proti
KORAŽIJA BOŠTJAN Kvorum Proti
KORČE JERCA Kvorum Proti
KORDIŠ MIHA Kvorum Proti
KOVAČIČ ALJAŽ Kvorum Proti
KRAMAR FRANC Ni
KRIVEC DANIJEL Kvorum Za
LENART JOŽE Kvorum Proti
LENART JOŽEF Kvorum Za
LEP JURIJ Kvorum Proti
LEP ŠIMENKO SUZANA Kvorum Za
LISEC TOMAŽ Kvorum Za
MEDVED RUDI Kvorum Proti
MERJASEC LEON Kvorum Za
MESEC LUKA Kvorum Proti
MÖDERNDORFER JANI Kvorum Proti
MOŠKRIČ JANEZ Kvorum Za
MURŠIČ BOJANA Kvorum Proti
NEMEC MATJAŽ Ni
PAULIČ EDVARD Kvorum Proti
PAVLIN BLAŽ Kvorum Za
PAVŠIČ ROBERT Kvorum Proti
PEČEK IGOR Kvorum Proti
PERIČ GREGOR Kvorum Za
PODKRAJŠEK BOJAN Kvorum Za
POGAČNIK MARKO Kvorum Za
POJBIČ MARIJAN Kvorum Za
POLNAR ROBERT Kvorum Proti
PREBIL NIK Kvorum Proti
PREDNIK JANI Kvorum Proti
PREVC MIHAEL Kvorum Za
RAJH ANDREJ Ni
RAJIĆ BRANISLAV Ni
REBERŠEK ALEKSANDER Kvorum Za
ROSEC FRANC Kvorum Za
SIMONOVIČ BRANKO Kvorum Proti
SITER PRIMOŽ Kvorum Proti
SLUGA JANJA Ni
STAROVIĆ VOJKO Kvorum Ni
SUKIČ NATAŠA Kvorum Proti
ŠAREC MARJAN Kvorum Proti
ŠIŠKO DUŠAN Kvorum Za
ŠKRINJAR MOJCA Kvorum Za
ŠUŠTAR TADEJA Kvorum Za
T. VATOVEC MATEJ Ni
TANKO JOŽE Kvorum Za
TOMIĆ VIOLETA Kvorum Proti
TRČEK FRANC Kvorum Proti
UDOVČ MATEJA Kvorum Za
VERBIČ DUŠAN Kvorum Za
ZABRET ANDREJA Kvorum Proti
ZAVADLAV UŠAJ ELENA Kvorum Za
ZORČIČ IGOR Kvorum Za
ŽIDAN DEJAN Kvorum Proti
ŽIDAN GREGOR Kvorum Proti
ŽIŽA FELICE Kvorum Ni
ŽNIDARIČ MOJCA Kvorum Za
ŽNIDAR LJUBO Kvorum Za

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.