Protest sindikalnih central zaradi zavrnitve njihove udeležbe na Odboru za finance

(23.11.2020) Sindikalne centrale so na predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča naslovile javno pismo, v katerem so izrazile oster protest, ker jim je bilo onemogočeno sodelovanje v razpravi o predlogu PKP6 na Odboru za finance.


Spoštovani predsednik Državnega zbora,

podpisane sindikalne centrale najostreje protestiramo, ker naši predstavniki in predstavnice niso bili povabljeni k sodelovanju in razpravi na današnji 49. nujni seji Odbora za finance o predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Povsem nesprejemljivo je, da nam Državni zbor oziroma njegovo matično telo ni omogočilo – sindikatom kot legitimnim in legalnim predstavnikom zaposlenih –, da bi seznanili poslanke in poslance z našimi pogledi na obravnavani zakon, obenem pa nam je bilo tudi onemogočeno, da jih nagovorimo k prevzetju predlaganih amandmajev ter vključitvi v zakon. Brez dvoma bi bila fizična prisotnost sindikalnih predstavnikov za argumentiranje naših dopolnil in sprememb zakona bistvena in nujno potrebna, zato izgovarjanja predsednika Odbora za finance na varnostne razloge ne sprejemamo. Nasprotno, zavrnitev našega sodelovanja na seji odbora razumemo kot grob izraz podcenjujočega odnosa do vloge sindikatov v naši družbi. Odbor Državnega zbora je z zavrnitvijo sodelovanja sindikatov v razpravi o zakonu delavkam in delavcem v naši državi jasno sporočil, da Državnega zbora stališča delavstva ter njihovi legitimni interesi v celoti ne zanimajo! V tem kontekstu je vsaj skrajno nenavadno, da smo bili tega istega dne, pred sejo Odbora za finance, povabljeni na Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter na Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na katerih smo lahko tudi aktivno sodelovali. Kako naj razumemo izpričano dvojnost v ravnanju Državnega zbora? Kot tolažilno nagrado za sindikate, ki se jim sicer onemogoča sodelovati na matičnem odboru, ki bistveno vpliva na vsebino zakona pred glasovanjem na plenarni seji?

Vlada RS pred vložitvijo ZIUOPDVE v Državni zbor s socialnimi parterji ni opravila obveznega usklajevanja zakona, s čimer je grobo prekršila Pravila Ekonomsko-socialnega sveta, kar je eden od izrazov zaskrbljujočega nazadovanja ravni socialnega dialoga, ki smo ga desetletja gradili socialni partnerji v naši državi. Z onemogočanjem možnosti sodelovanja predstavnikov sindikalnih central na seji Odbora za finance se je uničevanju socialnega dialoga in partnerstva pridružil tudi Državni zbor. Evropska unija temelji na načelu participativne demokracije, na vključevanju socialnih partnerjev in civilne družbe v postopke odločanja, omejevanje in izključevanje socialnih parterjev, ki je pri nas vse bolj prisotno, pa Slovenijo vodi stran od tega načela.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, pričakujemo, da se boste do preprečitve udeležbe naših predstavnikov na Odboru za finance javno in jasno opredelili ter nam javno zagotovili, da bomo predstavniki slovenskih delavk in delavcev lahko odslej vsakič imeli možnost sodelovati v razpravah ter pri sprejemanju zakonov, ki se kakor koli nanašajo na položaj zaposlenih v naši državi!

Lep pozdrav!

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.