Stališča KSJS v zvezi s predlaganim združevanjem javnih agencij

(07.10.2020) KSJS je Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala javno sporočilo glede predlaganega združevanja javnih agencij.


Spoštovani,

v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero smo povezani sindikati, ki imamo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, med drugim tudi v javnih agencijah, obsojamo nesprejemljiv pristop, ki sta se ga poslužila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada RS s posegom v organiziranost in delovanje javnih agencij zadolženih za regulacijo kapitalskih trgov, zavarovalnic, varstva konkurence, trga z energijo, telekomunikacij, medijev, avdiovizualnih in poštnih storitev, varnosti prometa, civilnega letalstva in železniškega prometa, ko sta v popolni tajnosti pripravila predlog zakona, brez potrebnih študij o njegovih sinergijskih učinkih, in od javnih agencij zahtevala pripombe v roku 24 ur.

V KSJS ocenjujemo, da je predlog Zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge, s katerim se ukinja neodvisnost in avtonomija osmih javnih agencij in se jih združuje v dve "super agenciji", neposredno podrejeni vladi, v pomembnih delih v nasprotju z evropskimi direktivami in ga kot nesprejemljivega zavračamo.

Pričakujemo, da bo nesprejemljivi predlog zakona umaknjen iz nadaljnje obravnave in da bodo, v skladu s Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, socialni partnerji povabljeni k sodelovanju pri pripravi morebitnega novega predloga zakona, k nadaljnji javni razpravi pa tudi vsi ostali relevantni deležniki.

Lep pozdrav,


Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.