Zahteva sindikalnih central po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID - 19

(20.04.2020) Sindikalne centrale so na predsednika Vlade, ministra za delo in ministra za javno upravo naslovile zahtevo po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID - 19 in takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga z delovanjem ESS.


Spoštovani,

Predstavniki reprezentativnih sindikatov Slovenije smo bili dne 6.4.2020 povabljeni na posvet s predsednikom Vlade RS na Brdo pri Kranju in na sestanek delovne skupine za pripravo predlogov za drugi zakonski sveženj za odpravo posledic epidemije virusa COVID-19 (PKP2), ki ga je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glede na to, da so bili predlogi in pripombe s strani sindikatov ob sprejetju vsebine ZIUZEOP skoraj v celoti ignorirani, dialoga, ki bi vključeval socialne partnerje pa v zvezi s prvim interventnim zakonskim svežnjem (PKP1) pa praktično ni bilo, smo sestanek razumeli kot napoved večje vključenosti sindikatov v pripravo PKP2 in vključitev sindikalnih predlogov v PKP2.

Predsednik Vlade RS, gospod Janez Janša, nam je v imenu Vlade RS na takratnem srečanju namreč obljubil, da bomo socialni partnerji v nadaljevanju sprejemanja ukrepov v zvezi z epidemijo virusa
COVID - 19 povabljeni in aktivno vključeni v pripravo prepotrebnih ukrepov, vsekakor bolj kot v pripravo PKP1. Po besedah predsednika Vlade naj bi izostanku socialnega dialoga ob pripravi PKP1 botrovala hitrost priprave in sprejemanja omenjenega zakona, medtem ko naj bi bilo za pripravo PKP2 nekoliko več časa. Nadalje je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez Cigler Kralj na sestanku delovne skupine, ki je sledila, napovedal še en sestanek delovne skupine pred pripravo smernic in po njihovem sprejemu (še pred pripravo zakonskega besedila) ter posredovanje čistopisa predlogov, ki bodo s strani MDDSZ posredovani svetovalni skupini za pripravo ukrepov in naj bi temeljili na delu delovne skupine.

Po dobrih desetih dneh ugotavljamo, da žal ni prišlo do nikakršne realizacije dogovorjenega na omenjenih dveh sestankih dne 6.4.2020. Sindikati smo skladno z dogovorjenim ponovno posredovali svoje dosedanje predloge, za katere smo mnenja, da jih je potrebno vključiti v PKP2, bodisi kot dodatne ukrepe ali kot spremembo/popravek ali dopolnitev ukrepov iz PKP1. S strani MDDSZ smo prejeli opredelitev ministrstva do nekaterih izmed njih, medtem ko nismo prejeli niti dokumenta, ki ga je MDDSZ posredovalo na svetovalno skupino za pripravo PKP2, niti kakršnega koli drugega gradiva, niti ni bil z reprezentativnimi sindikalnimi centralami opravljen kakršen koli dodaten sestanek, posvet ali poskus kakršnega koli posvetovanja. Enako velja za usklajevanje s sindikati javnega sektorja.

Dne 17.4.2020 smo iz medijev izvedeli, da naj bi Vlada že obravnavala popravke PKP1 in PKP2 in da naj bi bilo zakonsko besedilo pripravljeno do torka, 21.4.2020. Takšen odnos do socialnih partnerjev in socialnega dialoga ocenjujemo kot nesprejemljiv in zahtevamo, da nemudoma vzpostavite kakovosten in enakopraven socialni dialog, v katerem bodo obravnavani vsi aktualni ukrepi. Predstavniki reprezentativnih sindikatov imamo ogromno izkušenj in znanja, da lahko kvalitetno, strokovno in izkustveno precej pomagamo pri analizah in pripravi potrebnih ukrepov v tem obdobju. Na to kaže tudi dejstvo, da se številna vprašanja, nejasnosti, pa tudi kritike v zvezi s PKP1 pojavljajo prav na točkah, na katere smo v svojih predlogih in pripombah opozarjali sindikati.

Ravnanje Vlade RS je daleč od vključujočega in ni v skladu s številnimi dobrimi praksami socialnega dialoga v tem kritičnem in občutljivem obdobju, ko je nujno vključevanje vseh, ki lahko prispevamo k uspešnosti in učinkovitosti, ne nazadnje tudi legitimnosti ukrepov. Naš namen je že vseskozi konstruktivno sodelovanje, s tem pa tudi poskus preprečitve morebitnih nepotrebnih negativnih učinkov sedaj veljavnih in bodočih ukrepov, sprejetih s strani Vlade RS ali pa Državnega zbora.

Glede na navedeno vas pozivamo, da nas Vlada RS aktivno in intenzivno vključi v pripravo PKP2, vključno s sprotnim in rednim pošiljanjem gradiv v tem procesu, da lahko o njih steče dvosmerni dialog. Hkrati vas ponovno pozivamo, da Vlada RS nemudoma imenuje svoje člane Ekonomsko socialnega sveta, ki naj tudi nemudoma prične z delom. Povsem nerazumljivo in neodgovorno je, da se v času, ko se sprejemajo ukrepi s tako velikimi in daljnosežnimi posledicami, s strani Vlade namenoma pušča povsem vnemar to platformo za soočanje in usklajevanje mnenj med socialnimi partnerji in Vlado.

Lep pozdrav


Lidija Jerkič,
Predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije

Branimir Štrukelj,
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Jakob Počivavšek,
Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije - Pergam

Peter Majcen,
Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

Evelin Vesenjak,
Predsednica KNSS-Neodvisnost

Zdenko Lorber,
Predsednik Slovenske zveze sindikatov - Alternativa

Albert Pavlič,
Predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.