Protestni odpoklic sindikalnih članic Komisije za razlago KPJS

(15.04.2020) KSJS in pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja sta na Vlado RS, MJU in Komisijo za razlago KPJS naslovila dopis o protestnem odpoklicu sindikalnih članic Komisije za razlago KPJS.


Spoštovani,

Dne 10.4.2020 smo vas v imenu sindikatov javnega sektorja, podpisnikov Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, obvestili, da predsednica Komisije za razlago KPJS, gospa Nataša Belopavlovič, ne uživa več zaupanja sindikatov javnega sektorja, zaradi česar smo umaknili naše soglasje k njenemu imenovanju in jo pozvali, da do 14.4.2020 odstopi.

Omenjenemu pozivu je botrovala 8.4.2020 spreta razlaga 11. točke 39. člena KPJS, s katero je Komisija z odločilnim glasom predsednice grobo presegla svoja pooblastila, omenjena razlaga pa je bila že 10.4.2020 objavljena v Uradnem listu, še preden bi bil zapisnik seje Komisije potrjen, kar je v nasprotju s poslovnikom o delu Komisije za razlago KPJS. Predsednica tako ne daje več potrebnega zagotovila in ne predstavlja garanta, da bi Komisija lahko nadaljevala svoje delo po načelih vestnosti in poštenja ter prepovedi povzročanja škode drugi stranki, v konkretnem primeru sindikatom javnega sektorja in njihovim članom.

Ker do tega trenutka nismo bili obveščeni o tem, da bi predsednica Komisije odstopila, vas obveščamo, da v znak protesta odpoklicujemo članice Komisije za razlago KPJS, ki smo jih v Komisijo imenovali sindikati, in sicer Mojco Šumer, Tatjano Labernik in Stašo Curk Accetto. Naši predstavniki do imenovanja nove predsednice Komisije pri delu Komisije ne bodo sodelovali. Imenovane članice Komisije smo o tem tudi že obvestili.

Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek
Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Branimir Štrukelj
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije
 

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.