Poziv sindikalnih central Poslanskim skupinam in poslancem v Državnem zboru Republike Slovenije

(22.01.2020) Sindikalne centrale so poslanskim skupinam in poslancem v Državnem zboru RS DZ posredovale skupna stališča in poziv v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O).

Spoštovani,

Državni zbor Republike Slovenije bo predvidoma 27. januarja 2020 na svoji 15. redni seji opravil tretjo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), EPA 785-VIII .

Ker predlog omenjenega zakona ni bil uvrščen na sejo ESS kot posebna točka dnevnega reda, minister za zdravje ga je na seji ESS socialnim partnerjem zgolj ad hoc predstavil, se ESS ni mogel opredeliti do posameznih zakonskih rešitev, zato vam svoja stališča v zvezi s predlogom ZZVZZ-O sporočamo s tem dopisom.

Uvodoma poudarjamo, da sindikalne centrale, članice ESS, podpiramo sprejem predloga ZZVZZ-O, saj se zavzemamo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prepričani smo tudi, da bi odlašanje te odločitve na kasnejšo celovito zdravstveno reformo pomenilo prelaganje tega ukrepa v nedoločljivo prihodnost.

Ker menimo, da bi morala biti dajatev, ki bo nadomestila premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, oblikovana tako, da bo upoštevala načelo solidarnosti in da bo zagotavljala nemoteno poslovanje zdravstvene blagajne, smo prepričani, da je potrebno nemudoma, vsekakor pa še v letu 2020 uskladiti in sprejeti novo novelo ZZVZZ, saj predvidena višina novega prispevka, ki bi se stakal v zdravstveno blagajno, pomeni tveganje za finančno neuravnoteženo poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po letu 2020 in s tem za zdravstveno varnost celotnega prebivalstva.

Od poslancev pričakujemo, da bodo v izogib tveganju za zdravstveni sistem pri oblikovanju amandmajev ter ob dokončnem odločanju o predlogu ZZVZZ-O upoštevali navedena opozorilo in v vsakem primeru zagotovili pogoje za nemoteno poslovanje zdravstvenega sistema tudi po letu 2020.

Lep pozdrav,

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Pergam – konfederacija sindikatov Slovenije
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič, l.r.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.