KSJS ostro nasprotuje ohranitvi dodatka na delovno dobo v minimalni plači

(03.07.2019) Javno pismo Državnemu svetu Republike Slovenije

Spoštovane svetnice in svetniki,

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero so vključeni sindikati, ki združujejo več kot 73.000 članic in članov, ostro zavrača predlog sprememb zakona o minimalni plači, ki so ga Državnemu svetu Republike Slovenije predložili predstavniki delodajalcev in predvideva ohranitev dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

Dejstvo je namreč, da bi se z ohranitvijo dodatka na delovno dobo v minimalni plači delavkam in delavcem, ki imajo plačo pod minimalno, še naprej »jemalo« dodatek na delovno dobo, čeprav bi moral le-ta pripadati vsem zaposlenim glede na število let delovne dobe. Starejši delavci in delavke, ki prejemajo manj kot minimalno plačo in imajo večje število delovne dobe, bi imeli še naprej enako minimalno plačo, kot kolegi in kolegice, ki so na začetku delovne kariere. Navedena sprememba bi bila iz navedenega razloga nepravična in bi prizadela tudi več kot 8 tisoč zaposlenih v javnem sektorju.

KSJS zvrača neupravičene in nesorazmerne trditve delodajalcev, da bo izločitev dodatka za delovno dobo iz minimalne plače resno ogrozila konkurenčnost slovenskega gospodarstva, saj je analiza učinkov dviga bruto minimalne plače in izločitve dodatkov na ravni celotnega gospodarstva v letu 2020 pokazala, da bo finančni učinek dviga bruto minimalne plače in izločitev vseh dodatkov skupaj 197,1 mio evrov oz. 1,77 % mase plač. Znesek skupnega učinka obeh sprememb na ravni celotnega gospodarstva v skladu z zbirnimi letnimi poročili gospodarskih družb (AJPES) pa predstavlja 4,7% neto čistega dobička poslovanja gospodarskih družb v letu 2018 (4,2 mrd evrov).

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.