Projekt Skupaj nad izzive trga dela

(11.12.2017) Projekt Skupaj nad izzive trga dela je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Namen razpisa je opolnomočiti socialne partnerje za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela. To bomo realizirali z usposabljanji za zaposlene pri socialnih partnerjih, študijami, regionalnimi in mednarodnimi posvetu ter z aktivnim vključevanjem v oblikovanje politike trga dela.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.