Odprava anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 26. plačnega razreda

(04.09.2017) Uradni list RS št. 46, z dne 29.8.2017

Pogajanja med pogajalskima skupinama reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Vlade RS o odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 26. plačnega razreda so se zaključila 27.7.2017 s podpisom Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksov h kolektivnim pogodbam za posamezne dejavnosti javnega sektorja. Aneksi h kolektivnim pogodbam in Uredba o spremembi Uredbe o uvrščanju delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede so bili so objavljeni v Uradnem listu RS št. 46, z dne 29.8.2017.

Skladno z dogovorjenim morajo delodajalci po uveljavitvi aneksov oz. uredbe v 30-dnevnem roku sprejeti ustrezne spremembe aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, nato pa najpozneje v nadaljnjih 30 dneh javnim uslužbenkam in uslužbencem predložiti v podpis nove anekse k pogodbam o zaposlitvi.

Javni uslužbenci na delovnih mestih, katerih uvrstitve so bile spremenjene, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017.

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.