KSJS podpira izločitev dodatkov iz minimalne plače

(26.04.2017) Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v katero so vključeni sindikati, ki zastopajo 74.000 javnih uslužbenk in uslužbencev, podpira predlog za izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače.

Dejstvo je, da je sedanja ureditev minimalne plače nepravična, saj delavkam in delavcem, ki imajo plačo pod minimalno, »jemlje« dodatek na delovno dobo, čeprav bi moral le-ta pripadati vsem glede na število let delovne dobe. Starejši delavci in delavke, ki prejemajo manj kot minimalno plačo in imajo večje število delovne dobe, imajo enako, minimalno plačo, kot kolegi in kolegice, ki so na začetku delovne kariere. Sindikati javnega sektorja se prav zdaj pogajamo o minimalnem izboljšanju vrednotenja njihovega dela, vendar tistim, ki so pod minimalno plačo, položaja ne moremo izboljšati, ker se plačni razredi »izgubijo« v minimalni plači. To še posebej velja za čistilke in čistilce v javnem sektorju, ki jih je prek 5.700, od tega jih je v izobraževanju 4.616. Delovno kariero začnejo in praviloma tudi končajo pod minimalno plačo ali tik nad njo, kljub napredovanjem in kljub dodatkom za delovno dobo. Izločitev dodatka za delovno dobo iz zakona o minimalni plači bo to nepravičnost omilila, zato KSJS predlog za izločitev dodatkov z zakona o minimalni plači podpira.

* * * * *

Branimir Štrukelj,
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.