Poziv KSJS upravi Zavarovalnice Triglav

(23.02.2017) Ustavitev postopkov zoper sindikalnega zaupnikaČlanom uprave Zavarovalnice Triglav
Spoštovani člani uprave Zavarovalnice Triglav, d. d.,

s strani naših kolegov smo bili obveščeni o dogajanjih v vašem podjetju, kjer sindikalnemu zaupniku Miletu Zukiću grozi (nezakonita) odpoved delovnega razmerja. Podjetje, ki ga predstavljate in upravljate, s prozornimi argumenti predstavniku zaposlenih žuga z izredno odpovedjo, s tem pa izvaja neposreden pritisk in napad ne le na predstavnika zaposlenih v vaši ustanovi, temveč na pravico do sindikalnega združevanja in delovanja nasploh.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, je kolegi Zukiću že izrazila vso podporo in solidarnost ter jo ponavlja tudi tokrat, obenem pa poziva vas kot člane uprave ZT k preklicu ukrepov proti sindikalnemu zaupniku. Rešitev ni v represiji in grožnjah, temveč konstruktivnem sodelovanju z zaposlenimi in spoštovanju njihovih predstavnikov ter stališč.

Vaše dejanje v KSJS razumemo kot poskus utišanja konstruktivnih kritik in ignoriranja glasov zaposlenih, ki vsakodnevno uresničujejo vizije vas kot vodstva in brez katerih Zavarovalnica Triglav sploh ne bi mogla obstajati in obstati. V vaših poskusih zastraševanja zaposlenih in kršenju sindikalnih načel in pravic zaznavamo podoben vzorec, kot smo ga zaposleni v javnem sektorju s strani delodajalske (vladne) strani nazadnje doživeli lani spomladi, ko je vlada enostransko izstopila iz pogajanj za odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov in napovedala, da jih bo nadomestila s spreminjanjem plačnega zakona, pri katerem ne potrebuje soglasja sindikatov. Ker je šlo za poskus odvzema pravice do pogajanj zaposlenim in poskus odvzema mandata sindikatom, da se pogajamo v njihovem imenu, smo se odzvali hitro in odločno ter učinkovito.

Enak odziv v imenu solidarnosti med zaposlenimi in zahteve po spoštovanju pravic sindikalnega delovanja lahko pričakujete tudi sami, če boste vztrajali pri kršitvi sindikalnih pravic, zato vas vsled umiritve razmer in odnosov pozivamo k ustavitvi postopkov zoper našega kolego Mileta Zukića.


S spoštovanjem,
Branimir Štrukelj, predsednik,
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.