KSJS solidarna z zaposlenimi v zasebnem sektorju

(17.02.2017) Skupaj bomo dosegli zastavljene cilje in zahteve.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) podpira kampanjo sindikatov zasebnega sektorja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za dvig plač in ureditev delovnega časa, s čimer se skupaj pridružujemo mednarodnemu letu boja za višje plače, ki ga je razglasila Evropska konfederacija sindikatov ETUC (European Trade Union Confederation). KSJS se prav tako pridružuje pozivom in zahtevi, da najnižja osnovna plača ne sme biti nižja od minimalne plače, ki bi v skladu s priporočili in konvencijami Mednarodne organizacije dela morala predstavljati plačno dno. Za uspeh kampanje in prizadevanj delavcev v zasebnem in javnem sektorju po poštenem plačilu je ključna medsebojna solidarnost, ki jo KSJS brez vsakršnih zadržkov zagovarja in izkazuje.

Številni trdijo, da si evropsko gospodarstvo še ni ustrezno opomoglo, zato mnogi predstavniki in institucije Evropske unije se danes ponavljajo zahteve po varčevanju in vztrajajo pri zniževanju plač, zahtevajo zmernost pri višini plač in realno rast plač pod rastjo produktivnosti. Ta politika je povzročila večletno naraščanje neenakosti, zmanjševanje deleža plač v nacionalnem prihodku in ustvarila pogoje za nizko ali nikakršno rast, deflacijo, visoko stopnjo brezposelnosti in socialno izključenost. Povišanje plač je zato bistvenega pomena v teh trenutkih. Vprašanje rasti plač delavcev v javnem in zasebnem sektorju se mora premakniti na vrh dnevnega reda tako na evropski kot nacionalni ravni. Medtem ko dobički družb in vrednost delnic že presegajo predkrizne ravni, plače stagnirajo ali se znižujejo in realne plače zaostajajo za produktivnostjo. Kampanja za dvig plač, ki jo podpira tudi KSJS, jasno sporoča, da so zahteve za dvig plač upravičene in utemeljene, poštene in da je zanje skrajni čas, prispevale pa bi tudi k trajnostnemu okrevanju. Delavci v zasebnem in javnem sektorju morajo začeti verjeti, da je prišel čas tudi zanje, ko lahko dobijo in zahtevajo svoj delež v gospodarski rasti.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije podpira napovedane organizirane dejavnosti ZSSS za dosego pravičnega plačila in doslednega spoštovanja osemurnega delovnika. Problematika najnižjih plač in kršitev v povezavi z delovnim časom ni prisotna le v zasebnem, temveč je vsakdanjik številnih zaposlenih tudi v javnem sektorju, zato bo z zahtevami po izboljšanju plač v javnem sektorju in poštenem vrednotenju najnižje plačanih delovnih mest v pogajanjih z delodajalsko (vladno) stranjo vztrajala tudi KSJS.

Branimir Štrukelj, predsednik,
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.