Pravice do pogajanj ne bomo dali!

(09.06.2016) Sindikati javnega sektorja so danes, 9. junija 2016, pet pred dvanajsto uro na protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS na Gregorčičevi ulici v Ljubljani vladi pokazali svoje nasprotovanje zaradi opustitve socialnega dialoga in enostranskega izstopa iz pogajanj o plačah.

Zbrane na protestnem shodu so nagovorili predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič ter vodji obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj. Jakob Počivavšek je povedal, da sindikati zahtevajo, da vlada spoštuje zaveze, ki jih je dala zaposlenim, da se vrne za pogajalsko mizo in se s sindikati dogovori o postopni odpravi preostalih varčevalnih ukrepov v obdobju do leta 2019. Prav tako zahtevajo, da se vlada ponovno zaveže, da parlamentu ne bo predlagala sprememb plačnega sistema in posegala v pravice delavcev, vključno s pravicami javnih uslužbencev, ne da bi imela za to soglasje sindikatov. Vodja največje sindikalne centrale Dušan Semolič je v svojem govoru poudaril, da ravnanje vlade z javnim sektorjem ogroža tudi zaposlene v gospodarskih dejavnostih, in napovedal, da bodo sindikati pravico do pogajanj, če bo treba, branili tudi s stavko.

To, da vlada krši dogovorjeno, se ne pogaja ter tako ruši pravno državo in zaupanje v oblast, je izpostavil tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj. Ob tem je poudaril, da je že kršitev podpisanih pogodb čez vsako sprejemljivo mero, ob tem pa je slovenska vlada z vnaprej načrtovanim izstopom iz pogajanj dodatno posegla v eno od temeljnih delavskih pravic: v pravico do pogajanj o ceni dela, ki so jo v trdih bojih v prvi polovici dvajsetega stoletja priborile generacije organiziranih delavk in delavcev po svetu. Z enostranskim izstopom iz nedokončanih pogajanj je tako slovenska vlada zaposlenim v javnem sektorju vzela pravico do pogajanj o ceni dela in o plačah, sindikatom pa mandat, da zastopamo interese delavk in delavcev v pogajanjih. Branimir Štrukelj je ob tem spomnil, da so zaposleni le prek pogajanj o plačah in pogojih dela enakopraven partner v socialnem dialogu, vlada pa po njegovem s svojimi kršitvami dogovorjenega sili zaposlene v javnem sektorju v konflikt. Navzoči so glasno izrazili strinjanje z napovedjo predsednika KSJS, da zaposleni v javnem sektorju pred konfliktom ne bodo bežali, ampak bodo pravico do pogajanj branili z odločno delavsko solidarnostjo.

Branimir Štrukelj je poudaril, da če se vlada ne bo vrnila na pogajanja v okviru podpisanih in prevzetih obveznosti in s sindikati javnega sektorja sklenila dogovora o postopni odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, tako kot se je zavezala, ji bo čas do naslednjih volitev mineval ob stopnjevanih pritiskih, protestih in stavkah, zdaj enih, zdaj drugih in vseh skupaj. Čestital je tudi policistom in policistkam, ki so si izborili boljše vrednotenje njihovega zahtevnega, tveganega in odgovornega dela. Izpostavil je še, da slovenska vlada nima argumenta, zakaj delavci in delavke ob gospodarski rasti ne bi mogli ali smeli živeti bolje, imeti boljših plač v javnem in zasebnem sektorju, a da ima v rokah težko orožje v obliki fiskalnega pravila. Kot je poudaril predsednik KSJS, je fiskalno pravilo bodeča žica, ki ščiti kapital ter delavkam in delavcem preprečuje, da bi živeli bolje. Zato je že danes naloga sindikatov in progresivnega dela slovenske politike, da dosežejo ukinitev tega pravila.

Pred koncem protestnega shoda je predsednik KSJS v imenu vseh, ki so se zbrali pred Vlado RS, in v imenu vseh drugih zaposlenih predsedniku vlade dr. Miru Cerarju in ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju jasno sporočil, da so se sindikati javnega sektorja pripravljeni pogajati o zgodnejši ali poznejši odpravi preostalih varčevalnih ukrepov, o hitrejšem ali počasnejšem izboljšanju plač in o načinu odpravljanja anomalij v plačnem sistemu, ne pa tudi o sami pravici do pogajanj.

Celoten govor Branimirja Štruklja si lahko preberete tukaj.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.