Pred shodom poziv predsedniku vlade

(08.06.2016) Pogajalska skupina reprezentativnih Sindikatov javnega sektorja in pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja sta pred jutrišnjim shodom »Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji« danes, 8. 6. 2016, naslovili na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja pismo in ga v njem pozvali, naj vlada spoštuje novembra lani podpisani Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Predstavnika pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj sta v pismu zapisala, da je vlada na sindikate obeh pogajalskih skupin javnega sektorja naslovila vabilo na sejo pogajalske komisije, katere edini vsebinski točki dnevnega reda naj bi bili spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe Zakona o javnih uslužbencih, skupaj s tem vabilom pa so sindikati prejeli tudi sklep vlade o končanju pogajanj, s katerim je minister za javno upravo Boris Koprivnikar seznanil javnost – ne pa tudi sindikate javnega sektorja – že neposredno po seji vlade 19. 5. 2016.

Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj sta dr. Mira Cerarja opozorila, da niti čas niti kraj seje, še manj pa dnevni red seje pogajalske komisije niso bili usklajeni s sindikati, kot je to sicer določeno s poslovnikom o vodenju pogajanj in usklajevanj sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poudarila sta, da ob takšnem enostranskem vsiljevanju vsebin, o katerih naj bi potekal dialog, ni mogoče pričakovati konstruktivnega odziva sindikalne strani.
Predstavnika obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja sta ob tem izrazila trdno prepričanje, da citrani sklep Vlade RS v delu, ki se nanaša na prekinitev pogajanj, predstavlja neposredno kršitev Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, v delu, ki se nanaša na predložitev predloga sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencev na Vlado pa napoved dodatne kršitve omenjenega dogovora.

Glede na navedeno sta vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Vlado RS pozvala k spoštovanju III. točke citiranega dogovora in izrazila zahtevo sindikatov o nadaljevanju pogajanj o postopni odpravi preostalih varčevalnih ukrepov ter oblikovanju mase za rast stroškov dela v obdobju 2017–2019. Poudarila sta, da so se sindikati javnega sektorja pripravljeni udeležiti predstavitve sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih zgolj, če bo vlada pred sestankom, napovedanim za 13. 6. 2016, javno zagotovila, da se bo vrnila na pogajanja o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov in ob vrnitvi predložila približevalni predlog, ter če se bo ponovno zavezala, da bo spoštovala dogovor in brez soglasja s sindikati o ključnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju ter uslužbenske zakonodaje v Državni zbor ne bo vložila sprememb zakonov.

Glede na veliko mero nezaupanja, ki ga je ravnanje vlade vneslo v dialog s sindikati javnega sektorja, slednji zahtevajo javno in pisno zagotovilo vlade, da bo izpolnila navedena pogoja in se tako zavezala k spoštovanju dozdajšnjih dogovorov. Vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja sta na predsednika vlade naslovila tudi pričakovanje, da bo po protestnem shodu sprejel predstavnike sindikatov javnega sektorja, da bi ga lahko celostno seznanili z okoliščinami nastale situacije.

Pismo vodij pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja dr. Miru Cerarju je v celoti dostopno tukaj.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.